Language Selection

Lithuanian
image image
Mokymosi regionas kokybės suaugusiųjų švietimo
Pastaraisiais dešimtmečiais Europos švietimo politikoje įsigalėjo „besimokančio regiono” koncepcija, tačiau ji pakankamai skirtingai aiškinama. „Besimokantis regionas” įvairuoja ir priklausomai nuo geografinių ribų ar regioną sudarančuų skirtingo pobūdžio tinklų. Dėl skirtingų pradinių pozicijų ir veiklos kelių sukaupta įvairių specifinių žinių socialinio kapitalo kūrimo, gero valdymo ir institucijų kūrimo, subjektų bendradarbiavimo, visuomeninių ir privačių partnerysčių ir daugiašalio bendradarbiavimo srityse.
Suaugusiųjų švietimas Europos kokybės strategijos šviesa
Projektas akcentuoja suaugusiųjų mokymo(-si) kokybę, apibendrindamas gerosios praktikos besimokančiuose regionuose pavyzdžius per Bendrųjų kokybės užtikrinimo metmenų prizmę. Projekte gerosios praktikos pavyzdžiai bus naudojami bendrų kokybės metodų ir instrumentų rengimui ir tobulinimui, siekiant besimokančių partnerystės tinklų kokybės užtikrinimo ir tobulinimo, orientuojantis į Bendruosius kokybės užtikrinimo metmenis.

We have moved ...

discuss

Dear visitor,

R3L+  has moved to DISCUSS, the European Platform for Communities of Practice on Lifelong Learning. If you are interested in the topic of Learning Regions and Cities and want to engage with us, we invite you to join our community of researchers and practitioners on the DISCUSS platform.

R3L+ Event

murten1

The R3L+ project took part in the EUROLOCAL conference, taking place at Centre Loewenberg, Murten, Switzerland 27-29 October 2011. The Conference brought together academics and practitioners in practical sessions to explore all aspects of Learning Cities and Regions. At the same time delegates were given the opportunity to describe their own experiences and knowledge on this most important topic, followed by a series of excellent presentations and workshop events for some 50+ participants from15 countries in Europe.

The R3L+ Learning Regions: discussing their characteristics, aims, strategy and learning approach.

Follow the discussion on DISCUSS.

Ensuring Quality in Learning Regions: key issues of a common framework for quality assurance.

Follow the discussion on DISCUSS.

Ensuring quality in Learning Regions: elaborating quality criteria, indicators and methods to measure quality.

Follow the discussion on DISCUSS.

European strategy on quality education and training: exchanging ideas, collecting materials and links.

Follow the discussion on DISCUSS.

R3L+ Learning Regions

Feature Tab Image

In Germany for the national network "Learning Regions" was evoked from the idea to make education more flexible in the regions in a bottom-up way. The Learning Region around the Lake of Constance Region is a striking example. The formal network was based on institutions that already existed. The goal was to spread their activities in the field of education, training, guidance and counseling. The intention was to build up all the key elements from the national side. Multiple educational paths were created where the inhabitants could participate in the educational processes. These were well used over the eight years.

Background report

Feature Tab Image

The Learning City of Dundee adopted a policy of inclusive Lifelong Learning, which provides more opportunities for participation. It makes opportunities available to those who live in the most deprived areas. It brings together excellence in science and culture and disseminates this all Dundee's citizens in new ways. It promotes the wider benefits of existing Arts, Culture, Sport and Health initiatives to ensure that they become meaningful for all.

Background report

Feature Tab Image

The strategic goal of developing Kaunas into a Learning city was formulated as to enable the individual and collective learning of citizens at all times and in all places, as well as fostering the organizational learning of the city and its organizations and communities in a way that would solve problems of importance to the city, its inhabitants, communities and organizations and develop in a sustainable way those aspects.

Background report

Feature Tab Image

In Limerick a City of Learning Steering Group was established in 2003. The main aim of the local group is to support the design and implementation of a city-wide learning strategy that will enable Limerick to grow as a ‘vibrant successful city, which recognises and strives to meet the learning needs of all its citizens’. The basic hypothesis was that if citywide interaction and partnership among all involved in the provision of education and learning is improved and enhanced, then positive outcomes can be achieved in relation to expansion of the City’s ‘social capital’ by recognising the value of personal and social development in learning.

Background report

Feature Tab Image

The activities promoting Bucharest-Ilfov as a learning region are of a relative recent date. Since the early years of the 21st century I-VET and C-VET started to be taken into account, as well as the general orientation towards the development of human resources when the first Human Resources Development Program was launched. Also some other initiatives showed relevant, especially the updating of the Regional Development Plan, the Twinning Light Programs and the TVET multi-annual programs, developing the initial technical and vocational education and training in Romania.

Background report

Feature Tab Image

The Pécs Learning City-Region Forum was initiated in the Fall of 2009 by the Faculty of Adult Education and HRD of the University of Pécs. The goal was to put quality learning of individuals and groups either in formal, non-formal or in informal environment on the agenda and to support organisational learning. Networking should be promoted amongst learning providers and stakeholders, and, joint activities should be created as well as innovative practices in the field.

Background report

Feature Tab Image

Lundaland is formally a non-governmental organization set up to initiate, manage and finance a Leader project within a specific territory in the southern part of Sweden where a number of grass-root driven micro-projects are being launched to create wealth in the rural areas of the territory. Projects are bottom-up defined and the learning processes follow the pedagogical frameworks for learning-by-doing, learning-by creating and learning-by-experimentation, rather than learning-by-being-educated.

Background report

Sveiki atvykę į projekto

Seminaras Kaune

Antrasis daugiašalis projekto seminaras vyko 2010 m. gegužės 6-9 dienomis Kaune. Jame buvo aptarti pirmosios projekto fazės rezultatai, akcentuojant bendros kokybės užtikrinimo besimokančiuose miestuose/regionuose strategijos kūrimą.

Rytinėje penktadienio sesijoje tyrėjų komandos pristatė pirmojo etapo tyrimų rezultatus, sukėlusius gyvas dalyvių diskusijas. Popietinėje sesijoje buvo aptariamas Bendrųjų kokybės užtikrinimo metmenų ir Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos vaidmuo ir svarba įvairių besimokančio regiono/ miesto dimensijų aspektu, atsižvelgiant į skirtingus mokymosi tipus. Antrą susitikimo dieną buvo detalizuoti:

  • analitinė struktūra, nusakanti kokybės užtikrinimo mechaniznų taikymo sritis, atsižvelgiant į kiekvieno besimokančio regiono/ miesto charakteristikas;
  • bendra kokybės užtikrinimo besimokančiuose regionuose ir miestuose struktūra, kurios pagrindą sudaro partnerysčių, dalyvavimo ir progreso principas. Struktūra leis taikyti skirtingus kokybės modelius, atsižvelgiant į besimokančių regionų/ miestų koncepcijos diegimo įvairovę;
  • pirmoji kokybės kriterijų grupė, kurią tobulins projekte dalyvaujantys besimokantys regionai/ miestai.
Dėkojame Kauno technologijos universiteto Edukologijos institutui už svetingą priėmimą

Susitikimas Miunchene

munichgroup

Pirmasis projekto R3L+ susitikimas vyko 2009 m. gruodžio 10-12 dienomis. Susitikimo metu partneriai pristatė besimokančius partnerystės tinklus. Buvo aptarti pagrindiniai besimokančių regionų ir miestų analizės kriterijai, numatytas tyrimų planas.

Šeštadienį partneriai analizavo šiuolaikinį kokybės užtikrinimo diskursą, vykstantį profesinio rengimo srityje, įvertindami Bendruosius kokybės užtikrinimo metmenis ir Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą bei jų taikymo galimybes vietinių besimokančių partnerystės tinklų, tokių kaip besimokantys regionai ir miestai, kontekste.

Vėliau rezultatai buvo aptarti su projekto Eurolocal ekspertais. Projektą koordinuoja Glazgo universitetas. Šio projekto metu kuriamas europinis, su besimokančiais regionais susijusių instrumentų, priemonių ir mokymosi galimybių aprašas.

Susitikimas vyko Miuncheno universiteto Empirinių pedagogikos tyrimų katedroje. Dėkojame prof. Thomas Eckert ir jo komandai už susitikimo organizavimą ir svetingumą.

Visos teisės saugomos

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būtilaikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. ūrį, todėl Komisija negali būtilaikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. į jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Research Article

11159

Randolph Preisinger-Kleine

An Analytical Quality Framework for Learning Cities and Regions 


 UNESCO - Springer Verlag
DOI
10.1007/s11159-013-9364-2

Juli 2013

R3L+ Handbook

Quality in Developing
Learning Cities and Regions
A Guide for Practitioners and Stakeholders

Munich 2012
ISBN 978-3-00-037333-6

R3L+ Flyer

Polls

How did you find out about R3L+ ?

LoginNuorodos

EduPlan is a support system in the transition from school and vocational training to profession as interface for the emergence of cooperation in networks, a subject that increasingly takes a center stage of the educational policy in many European states.

vetworks

The main aim of this project is to implement the SPEAK system in six chosen European countries (Austria, Germany, Greece, Poland, Spain and Hungary.) SPEAK is an innovative tool for strategic planning, evaluation and knowledge management of multi-stakeholder cooperation in Vocational Education and Training (VET).

BEQUAL is a European portal dedicated to quality procedures in Vocational Education and Training (VET) as well as to benchmarking between peers.

Eurolocal is a partner project of R3L+. 

EUROlocal reinforces the EC policy on lifelong learning regions by collecting the tools, strategies, learning materials, reports and everything concerned with their development. The project represents an easily accessible resource for local initiatives to the collective experience and knowledge resulting from these pan-European efforts.

Social Web

Facebook group: BEQUAL - Benchmarking quality in vocational education and training

Facebook group: Learning Cities