Language Selection

Română
image image
Regiunea care Învață Cadrul Comun de Asigurare a Calității
În ultimii ani Regiunea care Învață (Learning Region) a devenit un concept larg folosit în politicile educaționale europene. Datorită diferitelor abordări și perspective s-au cristalizat mai multe domenii specifice de cunoaștere, de la aria dezvoltării capitalului social, buna guvernare și dezvoltarea insituțională, colaborarea actorilor cheie, parteneriatul public-privat și cooperarea transversală.
Educaţia Adulţilor în lumina strategiei europene de calitate
Proiecul promovează calitatea în educația adulților, reflectând bunele practici ce pot fi identificate în inițiativele regiunii care învață, din perspectiva CQAF (Cadrul Comun de Asigurare a Calității). În mod concret proiectul valorifică experiențele valoroase din această arie, dezvoltând un set comun de metode și instrumente relevante pentru asigurarea și creșterea calității rețelelor care învață, convergente cu CQAF.

Învăţare Regiunilor

Feature Image

A nationwide learning festival took place in Switzerland from 10-11 September 2010. At 28 locations, over 500 events were offered. From the visit to the luthier on yoga and foreign languages to the design workshop 'dresses made of paper ", there was something suitable for everyone. The regional coordinators draw a positive conclusion. Year on year the number of participants has increased. In the whole of Switzerland took about 6000 people participated in the learning events.

Citeşte mai mult

R3L+ Eveniment

Feature Image

The 3rd transnational workshop will take place in Pecs, Hungary from 10th - 13th October 2010. The Council of Ministers of the European Union awarded the European Capital of Culture title to the city of Pécs for the year 2010. By the title Pécs has become one of the most significant centers of art and culture in Hungary. In 2010 Pécs will celebrate as European Capital of Culture, presenting its genuine treasure – the cultural heritage of the city – to the world.

Citeşte mai mult

R3L+ Regiuni care Învaţă: caracteristici, strategie şi abordarea centrată pe învăţare.Urmăreşte discuţiile pe spaţiul nostru WIKI.

Asigurarea calităţii în Regiunile care Învaţă: dezbaterea unor aspecte cheie privind cadrul comun în aria calităţii.

Urmăreşte discuţiile pe spaţiul nostru WIKI.

Asigurarea calităţii în Regiunile care Învaţă: elaborarea unor criterii, indicatori şi metode de măsurare a calităţii.

Urmăreşte discuţiile pe spaţiul nostru WIKI.

Strategia Europeană privind calitatea în educaţie şi formare profesională: dezbateri de idei, resurse documentare.

Urmăreşte discuţiile pe spaţiul nostru WIKI.

R3L+ Learning Regions

Feature Tab Image

The goal of the “Learning Regions – Providing support for networks” programme is to find optimal solutions for the structural challenges of Lifelong Learning. Solutions which will not only benefit the promoted networks ...

Learn More
Feature Tab Image

The Learning City of Dundee adopted a policy of inclusive Lifelong Learning, which provides more opportunities for participation. It makes opportunities available to those who live in the most deprived areas. It brings together excellence in science and culture and disseminates this all Dundee's citizens in new ways. It promotes the wider benefits of existing Arts, Culture, Sport and Health initiatives to ensure that they become meaningful for all.

Background report

Feature Tab Image

Kaunas, the second city of Lithuania, has moved towards the learning city in 2001, based on learning partnership networks ...

Learn More
Feature Tab Image

A City of Learning Steering Group was established in 2003, comprising representatives of all the main education training, enterprise and development agencies; together with social partners. The main aim is to support a city-wide learning strategy ...

Learn More
Feature Tab Image

In Romania the regional level emerged in the public policymaking only after 1989, when escaping a hyper-centralised system of government and under the influence of the accession process to EU ...

Learn More
Feature Tab Image

The Pécs Learning City-Region Forum has put quality learning either in formal, non-formal or in informal environment on the agenda and to support organisational learning so as to promote networking amongst learning providers and stakeholders ...

Learn More
Feature Tab Image

Lundaland is formally a non-governmental organization set up to initiate, manage and finance a Leader project within a specific territory in the southern part of Sweden where a number of grass-root driven micro-projects are being launched to create wealth in the rural areas of the territory. Projects are bottom-up defined and the learning processes follow the pedagogical frameworks for learning-by-doing, learning-by creating and learning-by-experimentation, rather than learning-by-being-educated.

Background report

Bine aţi venit la proiect

R3L+ auf der Employment Week 2011

pw hat zusammen mit der Ludwig-Maximilian-Universität München, sowie Partnerorganisationen aus Großbritannien, Schweden, Irland und Litauen an der Emploýment Week 2011 in Brüssel teilgenommen. Im Rahmen der Ausstellung wurden die Ergebnisse aus dem R3L+ Projekt vorgestellt.

Darüber hinaus haben wir die Gelegenheit genutzt, mit Projektakteuren und Bildungspraktikern über innovative Kooperationsansätze in lokalen Bildungsnetzwerken, insbesondere Lernenden Städten und Lernenden Regionen in Europa zu sprechen.

Hier ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit Leena Vainio, Universität für angewandte Wissenschaften, Hämeenunna, Finnland. Gesprächsteilnehmer sind ausserdem Erik Wallin, Universität Lund, Schweden und Palmira Juceviciene, Technische Universität Kaunas, Litauen.

Seminarul de la Kaunas

Al doua reuniune transnațională a proiectului a avut loc la Kaunas, Lituania în perioada 6-9 Mai 2010. Cu această ocazie au fost discutat rezultatele proiectului obținute până în prezent, urmărindu-se în mod deosebit elaborarea unei strategii comune de dezvoltare a unui cadru de asigurare a calității pentru regiunile/orașele care învață.

Sesiunea de vineri dimineață a permis prezentarea în detaliu a rezultatelor cercetărilor de teren de la nivel național cât și oferirea unui feed-back din partea celorlalți parteneri. În sesiunea de după-amiază au fost discutate în mod aprofundat importanța CQAF și EQARF din perspectiva diferitelor dimensiuni și abordări ale regiunii/orașului care învață și a tipurilor de învățare asociate acestora. Pe baza acestor rezultate, a doua zi a reuniunii a facilitat elaborarea:

Unui cadru analitic, care descrie domeniile și abordările specifice mecanismelor de asigurare a calității, împreună cu caracteristicile fiecărei regiuni/oraș care învață; Unei triple perspective (partneriat, participare, progres) care permite adoptarea unor modele privind calitatea variate, conform diferitelor modalități de operaționalizare/implementare a acestui concept, Un prim set de criterii privind calitatea, care vor fi în faza următoare dezvoltate și revizuite. Evenimentul a fost găzduit de Universitatea din Kaunas, Institutul de Studii Educaționale. Ținem să mulțumim în mod deosebit echipei gazdă pentru organizarea deosebită și pentru ospitalitate.

Reuniunea de început – Munchen

munichgroup

Proiectul R3L+ a debutat cu reuniunea care a avut loc la Munchen (10-12 Decembrie 2009). Cu această ocazie partenerii au prezentat rețelele regionale pe care le vor analiza. De asemenea, a fost stabilit în comun un set de criterii de bază pentru analiza acestor regiuni, împreună cu un calendar pentru cercetarea de teren.

Duminică partenerii au analizat dezbaterea curentă privind asigurarea calității în VET, urmărind să valorifice CQAF și EQARF din perspectiva educației adulților și să exploreze căile posibile de implementare în cadrul rețelelor locale de învățare, precum regiunile sau orașele care învață.

Rezultatele acestor activități au fost discutate împreună cu experții din cadrul proiectului EUROLOCAL, promovat de Universitatea din Glasgow, care-și propune să dezvolte un inventar pan-european de instrumente, materiale și oportunități de învățare privind regiunile care învață în cadrul dimensiunii transversale a Programului European de Învățare pe Parcursul Întregii Vieți.

Evenimentul a fost găzduit de Universitatea din Munchen, Facultatea de Cercetări Pedagogice. Ținem să mulțumim în mod deosebit domnului Prof. Thomas Eckert și echipei sale pentru organizarea deosebită și pentru ospitalitate.

Notă

This project is funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 504475-LLP- 1-2009-1-DE-GRUNDTVIG-GMP
Agreement: 2009 - 3413 / 001 – 001

Research Article

11159

Randolph Preisinger-Kleine

An Analytical Quality Framework for Learning Cities and Regions 


 UNESCO - Springer Verlag
DOI
10.1007/s11159-013-9364-2

Juli 2013

R3L+ Handbook

Quality in Developing
Learning Cities and Regions
A Guide for Practitioners and Stakeholders

Munich 2012
ISBN 978-3-00-037333-6

R3L+ Flyer

Polls

How did you find out about R3L+ ?

LoginLink-uri

EduPlan is a support system in the transition from school and vocational training to profession as interface for the emergence of cooperation in networks, a subject that increasingly takes a center stage of the educational policy in many European states.

vetworks

The main aim of this project is to implement the SPEAK system in six chosen European countries (Austria, Germany, Greece, Poland, Spain and Hungary.) SPEAK is an innovative tool for strategic planning, evaluation and knowledge management of multi-stakeholder cooperation in Vocational Education and Training (VET).

BEQUAL is a European portal dedicated to quality procedures in Vocational Education and Training (VET) as well as to benchmarking between peers.

Eurolocal is a partner project of R3L+. 

EUROlocal reinforces the EC policy on lifelong learning regions by collecting the tools, strategies, learning materials, reports and everything concerned with their development. The project represents an easily accessible resource for local initiatives to the collective experience and knowledge resulting from these pan-European efforts.

Reţele sociale

Facebook group: BEQUAL - Benchmarking quality in vocational education and training

Facebook group: Learning Cities